Wat betekent de CSRD duurzaamheidsrapportage voor organisaties?

De komst van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) betekent dat een grote groep organisaties verplicht moet gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Zij moeten deze informatie verplicht laten toetsen door een accountant. Voor grote organisaties geldt de rapportageplicht vanaf 1 januari 2024, maar het MKB volgt snel daarna. In deze blog leggen we uit wat de CSRD betekent voor organisaties.

Wat is de CSRD?

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Dat betekent dat de CSRD gaat gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor organisaties die aan twee van deze drie criteria voldoen:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De duurzaamheidsrapportage die voortvloeit uit de CSRD gaat helpen om de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten meetbaar en aantoonbaar te maken. Daarmee komt er meer inzicht in de voortgang van Europese bedrijven op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord.

Hoe ziet het duurzaamheidsverslag eruit?

Hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien wordt bepaald aan de hand van een aantal standaarden: de European Sustainibility Reporting Standards
Deze standaarden vertellen je precies over welke duurzaamheidsinformatie je moet rapporteren. Denk bijvoorbeeld aan informatie over vervuiling en werknemers. De ESRS standaarden zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde manier rapporteert. Zo wordt het makkelijker om rapporten van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Het verslag moet ingediend worden in een online portal. Vervolgens wordt de rapportage gecontroleerd.

Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

De verplichting van de CSRD gaat gelden voor circa 50.000 bedrijven in Europa, waarvan zo’n 250 in Nederland.

Hoeven andere bedrijven dan niet aan de slag met deze duurzaamheidsrichtlijn?

Zeker wel, want ook het MKB moet zich gaan opmaken voor de richtlijn. Beursgenoteerde MKB-bedrijven moet in 2026 aan de CSRD voldoen. Dat betekent dat het slim is voor het MKB om in 2024 te starten om op tijd aan de duurzaamheidsrapportage te voldoen.

Ook kan het MKB in 2024 al vragen verwachten uit de keten. Hoe zit dat? Als je samenwerkt met organisaties die wel per 2024 moeten voldoen aan de rapportageplicht, kun je verzoeken van hen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om een CO2-footprint van jouw product of organisatie te tonen.

Aan de slag: begin met een CO2-footprint

In aanloop naar de rapportageplicht moeten veel organisaties werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage. Net als het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data.

Het is belangrijk om tijdig te starten en niet af te wachten tot het moment van opstellen van het jaarverslag. Ga jij je voorbereiden op de CSRD? Dan komt er veel werk op jouw organisatie af. Het betekent dat je moet gaan rapporteren over duurzaamheidsprestaties, terwijl je misschien nog niet eerder zo breed gerapporteerd hebt. Een mooi startpunt is dan een CO2-footprint, omdat een footprint je inzicht geeft in de totale CO2-uitstoot van jouw organisatie en de reductiemogelijkheden.

Ook is het verstandig om vast te analyseren welke leveranciers en afnemers veel impact hebben in jouw keten en gegevens van hen te verzamelen. Op basis van een CO2-footprint kun je  vervolgens richting geven aan het duurzaamheidsbeleid van je organisatie. Onze CO2-footprinttool Carbon Manager biedt de mogelijkheid om een footprint te berekenen, jouw datakwaliteit te bewaken, rapportages uit te draaien en jouw duurzame doelstellingen te bereiken.

Meer weten?

Benieuwd wat de CO2-footprinttool Carbon Manager voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 3 maanden vrijblijvend uit.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59