Wat betekent de CSRD duurzaamheidsrapportage voor organisaties?

De komst van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) betekent dat een grote groep organisaties vanaf 2023 verplicht moet gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. Zij moeten deze informatie vanaf dat moment verplicht laten toetsen door een accountant. In deze blog leggen we uit wat de CSRD betekent voor organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Wat is de CSRD?

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Dat betekent dat de CSRD gaat gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor organisaties die aan twee van deze drie criteria voldoen:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De duurzaamheidsrapportage die voortvloeit uit de CSRD gaat helpen om de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten meetbaar en aantoonbaar te maken. Daarmee komt er meer inzicht in de voortgang van Europese bedrijven op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord.

Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

De verplichting van de CSRD gaat gelden voor circa 50.000 bedrijven in Europa, waarvan zo’n 250 in Nederland.

Hoeven andere bedrijven dan niet aan de slag met deze duurzaamheidsrichtlijn?

Zeker wel, want ook het MKB moet zich gaan opmaken voor de richtlijn. Zij moet in 2026 aan de CSRD voldoen. Dat betekent dat het MKB in 2024 al moet gaan regelen dat zij aan de duurzaamheidsrapportage kunnen voldoen.

Aan de slag: begin met een CO2-footprint

Hoewel de eerste rapportageverplichting onder de CSRD geldt vanaf 2023, moeten veel bedrijven in aanloop daarnaartoe al werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage. Net als het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data.

Ga jij je voorbereiden op de CSRD? Dan komt er veel werk op jouw organisatie af. Het betekent dat je moet gaan rapporteren over duurzaamheidsprestaties, terwijl je misschien nog niet eerder zo breed gerapporteerd hebt. Een mooi startpunt is dan een CO2-footprint, omdat een footprint je inzicht geeft in de totale CO2-uitstoot van jouw organisatie en de reductiemogelijkheden.

Op basis van een CO2-footprint kun je richting geven aan het duurzaamheidsbeleid van je organisatie. Onze CO2-footprinttool Carbon Manager biedt de mogelijkheid om een footprint te berekenen, jouw datakwaliteit te bewaken, rapportages uit te draaien en jouw duurzame doelstellingen te bereiken.

Meer weten?

Benieuwd wat de CO2-footprinttool Carbon Manager voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 3 maanden vrijblijvend uit.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59