Science Based Targets: Hoe committeer je je als (MKB-)organisatie?

Veel organisaties streven ernaar om duurzamer te worden en bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius in 2050, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Maar hoe weet je of jullie doelstelling ambitieus genoeg is? Het antwoord is te vinden in de Science Based Targets.

Het Science Based Targets Initiative (SBTi) is een initiatief dat organisaties helpt bij het stellen van doelstellingen voor het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen, gebaseerd op wetenschappelijke scenario’s. Meer dan 5000 organisaties wereldwijd, waaronder meer dan 100 bedrijven in Nederland, hebben zich gecommitteerd aan het SBTi, zoals ABN AMRO, FrieslandCampina, NS, Randstad, Mediahuis en Ahold Delhaize.

SBTi voor het MKB

Het SBTi biedt nu ook een apart proces voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) om deel te nemen. Voor het MKB is het in eerste instantie alleen vereist om alleen scope 1- en 2-emissies in kaart te brengen om zich te kunnen committeren aan de targets. Dit is een voordeel, omdat scope 1 en 2 relatief eenvoudiger te reduceren zijn. Scope 3-emissies, die voornamelijk afhankelijk zijn van ketenpartners, vormen vaak de grootste uitdaging.

Scope 1 emissies zijn alle directe emissies die geproduceerd en uitgestoten worden door bronnen die eigendom zijn of gecontroleerd worden, zoals bedrijfsvoertuigen. Scope 2 zijn indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling. Scope 3 gaat over alle andere indirecte emissies, zoals het woon-werkverkeer van werknemers of emissies in de toeleveringsketens van een bedrijf. Onderstaand plaatje geeft e.e.a. weer.

Indeling van CO2 emissies van de organisatie in scopes

Figuur 1. Indeling van de CO2-emissies van de organisatie in scope’s.

Hoe committeer je je als organisatie aan de Science Based Targets? Volg deze vijf stappen:

1. CO2-footprint opstellen

Met de online CO2-footprinttool de Carbon Manager kun je direct starten met een footprint door je scope 1, 2 en eventueel scope 3 emissies in kaart te brengen en je doelstelling te bepalen. De Carbon Manager biedt ook rapportagemogelijkheden die aansluiten bij de initiatieven waar je je aan committeert of de regelgeving waaraan jouw organisatie moet voldoen. Ook vind je in de Carbon Manager altijd de meest recente emissiefactoren.

2. Doelstelling bepalen

Stel doelstellingen op voor zowel de korte termijn als de lange termijn. Korte termijn doelstellingen moeten gaan over een periode van 5 tot maximaal 10 jaar vanaf de datum waarop het doel wordt ingediend bij het SBTi voor officiële validatie. Lange-termijndoelstellingen (netto-nul) dienen een doeljaar te hebben uiterlijk in 2050.

Er zijn twee doelstellingsopties voor het MKB:

  • Korte termijn doelstellingen zijn absolute reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 broeikasgasemissies die tegen 2030 moeten worden bereikt.
  • Lange termijn of ook wel de Net-Zero doelstellingen genoemd door SBTi, omvatten absolute reductiedoelstellingen (90% absolute emissiereductie) voor scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies die uiterlijk in 2050 moeten worden behaald.

Daarbij is een toezegging nodig van de organisatie die aangeeft dat alle nog bestaande emissies in 2050 geneutraliseerd worden.

3. Aan de slag met je doelstelling

Deel een (Net-Zero) target op in kleinere doelen, dat geldt vooral voor de korte termijn doelstellingen tot 2030. In de Carbon Manager maak je jaardoelstellingen aan, voer je de emissies per jaar in en vergelijk je gemakkelijk de resultaten over de jaren heen. Een algemene richtlijn om net zero te bereiken in 2050 is een jaarlijkse absolute emissiereductie van 5%.

4. Ontwikkel een reductiestrategie

Ontwikkel een reductiestrategie voor scope 1 en 2 emissies, en optioneel voor scope 3 emissies. Bepaal per emissiecategorie welke strategieën je gaat volgen om de uitstoot te verminderen, zoals het verminderen van zakelijke kilometers, het stimuleren van duurzamere brandstoffen en het bevorderen van het openbaar vervoer. De strategie kan ook voortvloeien uit wettelijk verplichte maatregelen, zoals de informatieplicht en energiebesparingsplicht.

Reductiestrategie om CO2-doelstellingen te halen

Figuur 2. Reductiestrategie om CO2-doelstellingen te halen.

5. Validatie door SBTi en communicatie

Leg je doelstellingen voor aan het Science Based Targets Initiative voor validatie. Als je aan alle eisen voldoet, worden je doelstellingen officieel goedgekeurd. Communiceer erover en maak van je reductieplan een actieplan.

Hoe kan de Carbon Manager helpen?

De Carbon Manager is een online CO2-footprinttool die je helpt om je CO2-uitstoot in kaart te brengen en mogelijke reductiekansen te identificeren. Het is de eerste stap bij het committeren aan initiatieven zoals de Science Based Targets. Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager drie maanden vrijblijvend uit.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59