Rapportageplicht Werkgebonden personenmobiliteit en hoe de Carbon Manager daarbij helpt

 

Het wegverkeer was in 2022 goed voor ongeveer een derde van de totale CO2-uitstoot. De verwachting is dat het wegverkeer tot 2050 alleen nog maar verder toeneemt. Daarom neemt de overheid allerlei maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de rapportageverplichting
Werkgebonden personenmobiliteit voor bedrijven. Voor veel organisaties ligt de sleutel om klimaatneutraal te worden ook in het vergroenen van hun wagenpark. We delen wat voorbeelden van organisaties die op die manier hun footprint drastisch verkleinden.

Wagenpark vergroenen in de praktijk

Het zakelijke vervoer van medewerkers bepaalt voor de meeste organisaties een groot deel van de totale CO2-uitstoot. Daarom kan een strategisch en duurzaam mobiliteitsbeleid aanzienlijke verminderingen in CO2-uitstoot opleveren. Hieronder bespreken we twee klanten, ICT Group en ATKB, die beiden een CO2-prestatieladder niveau hebben en een actief mobiliteitsbeleid hanteren.

ICT Group

In het basisjaar 2019 was 60% van de CO2-uitstoot van ICT Group afkomstig van leaseauto’s. In de daaropvolgende jaren is deze uitstoot met bijna 48% verminderd. Deze aanzienlijke reductie is deels te danken aan minder gereden kilometers, maar vooral aan een nieuw mobiliteitsbeleid dat sinds 1 juli 2021 van kracht is. Dit beleid stelt dat alleen plug-in hybride of volledig elektrische auto’s geleaset mogen worden. Hierdoor is het wagenpark bijna 19% zuiniger geworden, exclusief de besparing door de inkoop van groene stroom voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 zal ICT Group uitsluitend elektrische voertuigen aanschaffen, wat hun CO2-footprint nog verder zal verlagen.

ATKB

Een ander voorbeeld van het effect van het verduurzamen van het wagenpark op de CO2-footprint is dat van ATKB. Ook voor hen was in het basisjaar 2019 bijna 60% van de CO2-uitstoot afkomstig van het wagenpark. Door het verduurzamen van brandstoffen (zoals het aanmoedigen van collega’s om HVO-diesel te tanken) en de inzet van elektrische bedrijfsauto’s zijn de CO2-emissies van het park met ruim 54% afgenomen.

Deze twee voorbeelden tonen duidelijk aan dat door een strategisch en duurzaam mobiliteitsbeleid toe te passen, organisaties hun CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen. Zowel ICT Group als ATKB hebben laten zien dat het mogelijk is om door middel van efficiënt wagenparkbeheer en het overstappen op duurzamere brandstoffen grote milieuwinst te boeken.

Hoe kan de Carbon Manager helpen?

De Carbon Manager is een krachtige tool waarmee je eenvoudig de CO2-uitstoot van je organisatie kunt rapporteren, inclusief die van je wagenpark. Steeds meer Nederlandse organisaties gebruiken de Carbon Manager voor de verplichte rapportage van de Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM), die vanaf 1 juli 2024 van kracht is.

De WPM-rapportageplicht vereist dat bedrijven met meer dan 100 werknemers jaarlijks rapporteren over de werkgerelateerde mobiliteit van hun medewerkers. Dit omvat het bijhouden van het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en de gebruikte brandstof.

De Carbon Manager vereenvoudigt dit proces door gegevens te verzamelen vanuit lease- en declaratieregistraties en deze overzichtelijk te beheren. Met de Carbon Manager genereer je een apart rapport dat direct kan worden ingediend, waardoor je voldoet aan de wettelijke verplichting om de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer inzichtelijk te maken.

Meer weten of de Carbon Manager gratis uitproberen? Neem even contact op.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59