Meetplicht CO2-uitstoot van reizende werknemers vanaf 2024

Organisaties moeten de CO2-uitstoot van de reizen van hun werknemers gaan bijhouden. Wat betekent dit voor jou?

In januari 2022 maakte het kabinet bekend dat (middel)grote werkgevers met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van hun werknemers moeten gaan bijhouden. De rapportageverplichting houdt in dat je ieder jaar een opgave doet van het totaal aantal gereisde kilometers door de werknemers van jouw organisatie.

De jaarlijkse verplichting gaat 1 januari 2024 in. Ieder jaar moeten voor 1 juli de gegevens van het jaar daarvoor zijn ingediend. De gegevens uit 2024 moeten dus uiterlijk op 30 juni 2025 ingevuld zijn.

Zo ziet de rapportageverplichting eruit

De rapportageverplichting vraagt organisaties per jaar het totaal aan gereisde kilometers te verzamelen. De kilometers rapporteer je apart voor het soort vervoermiddel en type brandstof. Ook geef je op of het om woonwerk- of zakelijke mobiliteit gaat. Deze gegevens vul je jaarlijks in een digitaal formulier in op de website van het RVO. Veel gegevens kun je waarschijnlijk, met soms kleine aanpassingen, uit je huidige administratie halen. Hieronder zie je een overzicht van de benodigde gegevens.

Benodigde gegevens rapportage zakelijk verkeer

Hoe verder?

De omgevingsdienst ziet erop toe dat jouw organisatie voldoet aan de rapportageverplichting. Ook kijkt de omgevingsdienst of de gegevens kloppen. Het is daarom belangrijk dat je alle onderliggende administratie voor een controle bewaart.

De regeling betekent een extra administratieve taak op het gebied van duurzaamheid. Je kunt er als organisatie voor kiezen om alle informatie over jouw milieu impact vast te leggen in software zoals Excel. We zien nu dat steeds meer organisaties ervoor kiezen om het gedegen aan te pakken met een CO2-footprinttool. De Carbon Manager is een tool voor rapportage en monitoring van jouw CO2-uitstoot. De tool helpt je om zelfstandig jouw CO2-footprint op te stellen. Bovendien bespaar je tijd en borg je de kwaliteit van de duurzaamheidsrapportages van jouw bedrijf.

Meer weten?

Benieuwd wat de Carbon Manager voor jouw organisatie kan betekenen als het gaat om de rapportageverplichting? Neem contact met ons op of vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 3 maanden vrijblijvend uit.

Meer weten over de rapportageverplichting? Kijk op https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59