Een CO2-footprint maken in 4 stappen

Waar begin je als je een CO2-footprint wil maken van jouw organisatie? We helpen je op weg in 4 stappen.

Stap 1: Bepaal de organisatiegrenzen
Om te beginnen doe je een stap terug en inventariseer je op welke organisatie onderdelen jullie invloed en controle hebben. Dat bepaalt namelijk welke CO2-emissies je meeneemt in de footprint. Daarmee bedoelen we dat je bekijkt op welke entiteiten (holding/bedrijven) invloed en controle is. Alle activiteiten die daar binnen vallen neem je mee in jullie footprint. Bepaal daarna ook de operationele grenzen. Dat wil zeggen dat je alle locaties en activiteiten binnen de verschillende organisatieonderdelen inventariseert.

Inhoud scope 1 2 en 3

Stap 2: Bepaal welke activiteiten je meeneemt
Veel organisaties beginnen bij de activiteiten die horen bij de eigen bedrijfsvoering. Dat noemen we scope 1 en 2. In de afbeelding hieronder vind je alle activiteiten, onderverdeeld volgens het Greenhouse Gas protocol. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal scope 3 emissies mee te nemen die dichtbij de eigen bedrijfsvoering liggen. Denk bijvoorbeeld aan jullie zakelijke vliegreizen, reiskilometers gemaakt met een werknemersauto of het afval dat vrijkomt uit de organisatie (papier, GFT, e.d.).

Weet je niet goed welke gegevens je allemaal in moet vullen in jouw footprint? In de Carbon Manager kun je een template downloaden met daarin een overzicht van wat je allemaal in zou kunnen invullen.

Stap 3: Verzamel alle data
Als je de scopes bepaalt hebt, kun je data gaan verzamelen. Het is handig om van te voren een overzicht te maken met welke data je op wil halen, wie het gaat aanleveren en wat het betrouwbaarheidsniveau van de data is. Met betrouwbaarheidsniveau bedoelen we of je de data kunt meten, schatten óf berekenen. Dat bepaalt namelijk hoe nauwkeurig het is.

Als je de data verzamelt hebt, moet je de gegevens meestal nog bewerken voordat ze geschikt zijn om er een footprint van te maken. Misschien wil je het totale energieverbruik in gas rapporteren van alle leaseauto´s binnen je organisatie, maar ontvang je de gegevens van alle losse auto´s van de leasemaatschappij. Die losse gegevens moeten in dit geval bij elkaar opgeteld worden. Ook kies je een bepaald detailniveau. Rapporteer je bijvoorbeeld een totaalbeeld of kies je ervoor om elk kenteken te rapporteren.
Als je dit allemaal gedaan hebt, is het belangrijk dat je de meest recente emissiefactoren gebruikt. Sommige factoren veranderen regelmatig. De emissie van elektriciteit kan regelmatig veranderen, want die is afhankelijk van hoe de elektriciteit gemaakt is. Is de energie gemaakt door windmolens of kolencentrales? Dat maakt natuurlijk uit voor de emissie per eenheid. De recente emissiefactoren kun je online vinden, maar in de Carbon Manager vind je altijd de meest recente emissiefactoren.

Stap 4: Borg de datakwaliteit
Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van jouw data. We raden aan altijd iemand te laten meekijken, binnen of buiten jouw organisatie. De borging van je datakwaliteit is nog belangrijker als je ‘auditproof’ wil zijn, oftewel als de wetgeving jouw organisatie verplicht om geaudit te worden. Een auditor beoordeelt jouw data op relevantie, compleetheid, consistentie, transparantie en accuraatheid.

Hoe helpt de Carbon Manager bij het maken van een CO2-footprint?

Met de Carbon Manager stel je eenvoudig de CO2-footprint van jouw organisatie op. De tool geeft snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Monitor daarnaast de voortgang van een reductieplan en doelstelling en maak energierapportages voor bijvoorbeeld de EED of in het kader van de wet milieubeheer.

De Carbon Manager bespaart je tijd en borgt de kwaliteit van jullie data en rapportages. Het helpt je bij het verzamelen van data en bij het beheer van de datakwaliteit. Vergelijk en analyseer de CO2-prestatie van organisatieonderdelen en volg de voortgang van een CO2-reductieplan en doelstelling. Voeg extra documenten toe als bewijslast en vind altijd alle informatie snel op één plaats terug.

Het opstellen van een CO2- en energiefootprint met de Carbon Manager geeft de zekerheid dat de footprint opgesteld is volgens internationale richtlijnen en keurmerken.

Meer weten?

Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 1 maand vrijblijvend uit.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59