Drinkwaterbedrijf Oasen wil klimaatneutraal worden in 2030

Hoe helpt CO2-footprint tool de Carbon Manager daarbij?

Piet Vermeulen - OasenOasen is een drinkwaterbedrijf dat ervoor zorgt dat 750.000 mensen in het oosten van Zuid-Holland en westelijk gedeelte van Utrecht elke dag op duurzame wijze onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen. De organisatie ziet een rol voor zichzelf als het gaat om duurzaamheid: zij wil graag klimaatneutraal worden. Een duurzaamheidsplan geeft richting aan die ambitie. We vroegen Piet Vermeulen, adviseur milieu en energie bij Oasen, naar de doelen van Oasen en hoe de online CO2-footprint tool de Carbon Manager daarbij helpt.

Duurzame doelstellingen

Er is wet- en regelgeving waar Oasen als organisatie aan moet voldoen, zoals de Europese energie-audit (EED). Daarnaast is de organisatie ook intrinsiek gemotiveerd om te verduurzamen, vertelt Piet. “Als drinkwaterbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke functie. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat je je best doet om zo duurzaam mogelijk te werken.
Onze grootste doelstellingen zijn dat we klimaatneutraal willen zijn in 2030 en dat we in 2050 alle energie die we verbruiken zelf willen opwekken. Daar maken we nu al een begin mee.

Sinds een aantal jaar gebruiken we de CO2-footprinttool Carbon Manager bij Oasen om inzicht te krijgen in hoeveel CO2 er jaarlijks wordt uitgestoten. Die informatie is noodzakelijk nu we de doelstelling hebben om klimaatneutraal te worden.”
De Energie Efficiency Directive (EED) verplicht Oasen en andere grote organisaties te rapporteren over hun energieverbruik. De footprint is een onderdeel van deze verplichte audit. Piet: “Het opstellen van een CO2- en energiefootprint met de Carbon Manager geeft ons zekerheid dat de footprint opgesteld is volgens internationale richtlijnen en keurmerken.”

Maatregelen om energieneutraal te worden

Oasen heeft een aantal maatregelen genomen die in de erkende maatregelenlijst van de overheid staan. Dat zijn energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook heeft de organisatie medewerkers gevraagd naar hun ideeën om energie te besparen.

Zonnepanelen
Piet: “Een maatregel waar ik trots op ben is dat we al onze daken gaan inrichten met zonnepanelen. Het kostte wat tijd om onze organisatie en stakeholders daarin mee te nemen, want gaan de zonnepanelen boven onze waterreservoirs niet ten koste van de kwaliteit van het drinkwater? Door goede afspraken over de technische uitvoering van onze daken is het mogelijk gebleken om verantwoord zonnepanelen te plaatsen boven waterreservoirs.

Biodiesel
Daarnaast overwegen we over te stappen op HVO100 diesel voor bijvoorbeeld onze noodaggregaten. HVO is een duurzame diesel geproduceerd op basis van plantaardige oliën en restafval zoals dierlijke vetten. Deze variant zorgt voor 90% lagere CO2-uitstoot dan gewone diesel. Bij Oasen zorgt de overstap naar biodiesel voor circa 0,5% besparing op onze totale CO2-uitstoot. Niet zo veel dus, maar het is een relatief makkelijk stap voor ons om te zetten en alle beetjes helpen.

Energiebesparing
Verder doen we bijvoorbeeld onderzoek naar een efficiencyslag van de klimaatinstallaties op onze stations. We verwachten ook daar nog een paar procent mee te kunnen besparen als het gaat om energie. Mogelijk kan de instelling voor de luchtvochtigheid of de temperatuur bijvoorbeeld bijgesteld worden.

Mobiliteitsplan
Er wordt ook gewerkt aan een mobiliteitsplan om te kijken hoe we onze uitstoot bij woon-werkverkeer gaan verminderen. En we gaan ons kantoor in Gouda renoveren, dat wordt gasloos. Bij de inrichting van het pand denken onze collega’s mee. Zo zijn er bijvoorbeeld al ideeën geopperd voor douches, fietsenstallingen en kluisjes om spullen op te bergen.”

Hoe de CO2-footprinttool Carbon Manager helpt

De Carbon Manager geeft Oasen inzicht in hoeveel CO2 er jaarlijks wordt uitgestoten per categorie, dus in scope 1, 2 en 3. Daarmee maak je inzichtelijk op welk gebied het goed gaat met de CO2-uitstoot, maar ook waar het nog beter kan.

Carbon Manager

Piet: “Twee keer per jaar verzamelen we alle gegevens voor de footprint en zetten die in de Carbon Manager. Ik ben erg blij met de rapportages die ik kan uitdraaien met de Carbon Manager, waardoor ik snel iets heb om te presenteren of te delen met stakeholders.

Ook handig dat de meest recente CO2-emissiefactoren standaard in de Carbon Manager staan en dat je de tool kunt laten aanpassen op jouw eigen situatie. Als drinkwaterbedrijf gebruiken we bijvoorbeeld specifieke chemicaliën zoals zuiveringsmiddelen en filtermaterialen om drinkwater te reinigen. De Carbon Manager heeft een speciale vragenlijst ontwikkeld met sectorspecifieke vragen voor drinkwaterbedrijven, erg handig bij het opstellen van een footprint.”

Maatregelen verdienen zichzelf terug

“Als we nieuwe maatregelen nemen om dichterbij onze doelen te komen, kijken we natuurlijk ook naar de investering. Wij hebben naast duurzaamheid ook een verantwoordelijkheid richting onze klanten. De prijs van drinkwater moet maatschappelijk te verantwoorden blijven, want drinkwater is tenslotte een eerste levensbehoefte. Daarom maken we voor elke maatregel een business case om te bepalen hoelang het duurt om een investering terug te verdienen.
Alle investeringen die wij gedaan hebben om dichterbij ons doel te komen (klimaatneutraal in 2030) hebben zichzelf terugverdiend – of zullen naar verwachting nog terugverdiend worden.

In de businesscase maken we gebruik van CO2-beprijzing. Dat wil zeggen dat elke ton CO2 die bespaard wordt € 100 mag kosten (prijspeil 2021). Dit is de prijs die we anders als maatschappij ook kwijt zijn door de gevolgen van onder andere klimaatverandering. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere wereld en kunnen we verantwoord duurzaam, onberispelijk drinkwater blijven leveren aan onze klanten.”

Meer weten?

Benieuwd wat de Carbon Manager voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 3 maanden vrijblijvend uit.

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59