Hoe maak je een CO2-footprint?

Wat is een CO2-footprint?

In een CO2-footprint breng je de CO2 uitstoot van jouw organisatie, de keten of een product in kaart. Door het maken van een footprint wordt snel duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers zijn van de uitstoot, denk hierbij bijvoorbeeld aan energieverbruik, vervoer, water.

Bij een CO2-footprint wordt gesproken over drie scopes. Deze verdeling in scopes komt uit het Green House Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgasemissies te kwantificeren. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen scope 1 en 2 meegenomen. Als je de uitstoot in de keten wil onderzoeken, dan neem je ook scope 3 mee in de footprint.

Met de online CO2-footprinttool de Carbon Manager kun je eenvoudig de energie en CO2-footprint van jouw organisatie opstellen en monitoren.

Waarom maak je een CO2-footprint?

Een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen is CO2-reductie en het gebruik van duurzame energie. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van je eigen organisatie, een dienst of een product, maak je een CO2-footprint. Dat is al een reden op zich om een footprint op te stellen, maar wat zijn de verschillende redenen voor het opstellen van de CO2-footprint? We delen er een aantal met je:

  • Certificeren voor de CO2-Prestatieladder;
  • Vraag van opdrachtgever, klant, brancheorganisatie, aandeelhouder of de overheid;
  • Energiebesparingsplicht;
  • CSRD;
  • Monitoren van een CO2-reductiedoelstelling, bijv. voor een convenant of initiatief;
  • Intrinsieke motivatie om voortgang te meten op weg om klimaatneutraal te worden;
  • Werkgebonden personenmobiliteit.

Hoe helpt de Carbon Manager bij het maken van een footprint?

Met de Carbon Manager stel je eenvoudig de CO2-footprint van jouw organisatie op. De tool geeft snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Monitor daarnaast de voortgang van een reductieplan en doelstelling en maak energierapportages voor bijvoorbeeld de EED of in het kader van de wet milieubeheer.

De Carbon Manager bespaart je tijd en borgt de kwaliteit van jullie data en rapportages. Het helpt je bij het verzamelen van data en bij het beheer van de datakwaliteit. Vergelijk en analyseer de CO2-prestatie van organisatieonderdelen en volg de voortgang van een CO2-reductieplan en doelstelling. Voeg extra documenten toe als bewijslast en vind altijd alle informatie snel op één plaats terug.

Het opstellen van een CO2- en energiefootprint met de Carbon Manager geeft de zekerheid dat de footprint opgesteld is volgens internationale richtlijnen en keurmerken.

Hoe maak je een CO2-footprint?

Waar begin je als je een footprint wil maken? We helpen je op weg.

Doe eerst een stap terug en analyseer hoe jullie organisatie in elkaar zit. Ga na waar jullie invloed en controle op hebben. Dat bepaalt namelijk welke CO2-emissies je meeneemt in jullie footprint.

Stap 1: Bepaal de organisatiegrenzen
Om te beginnen inventariseer je welke onderdelen uit jullie organisatie je precies meeneemt in de footprint. Daarmee bedoelen we dat je inventariseert op welke entiteiten (holding/bedrijven) invloed en controle is. Alle activiteiten die daar binnen vallen neem je mee in jullie footprint. Bepaal daarna ook de operationele grenzen. Dat wil zeggen dat je alle locaties en activiteiten binnen de organisatieonderdelen inventariseert.

Inhoud scope 1 2 en 3

Stap 2: Bepaal welke activiteiten je meeneemt
Veel organisaties beginnen bij de activiteiten die horen bij de eigen bedrijfsvoering. Dat noemen we scope 1 en 2. In de afbeelding hieronder vind je alle activiteiten, onderverdeeld volgens het Greenhouse Gas protocol. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal scope 3 emissies mee te nemen die dichtbij de eigen bedrijfsvoering liggen. Denk bijvoorbeeld aan jullie zakelijke vliegreizen, reiskilometers gemaakt met een werknemersauto of het afval dat vrijkomt uit de organisatie (papier, GFT, e.d.).

Stap 3: Verzamel alle data
Als je de scopes bepaalt hebt, kun je data gaan verzamelen. Het is handig om van te voren een overzicht te maken met welke data je op wil halen, wie het gaat aanleveren en wat het betrouwbaarheidsniveau van de data is. Met betrouwbaarheidsniveau bedoelen we of je de data kunt meten, schatten óf berekenen. Dat bepaalt namelijk hoe nauwkeurig het is.

Als je de data verzamelt hebt, moet je de gegevens meestal nog bewerken voordat ze geschikt zijn om er een footprint van te maken. Misschien wil je het totale energieverbruik in gas rapporteren van alle leaseauto´s binnen je organisatie, maar ontvang je de gegevens van alle losse auto´s van de leasemaatschappij. Die losse gegevens moeten in dit geval bij elkaar opgeteld worden. Ook kies je een bepaald detailniveau. Rapporteer je bijvoorbeeld een totaalbeeld of kies je ervoor om elk kenteken te rapporteren.
Als je dit allemaal gedaan hebt, is het belangrijk dat je de meest recente emissiefactoren gebruikt. Sommige factoren veranderen regelmatig. De emissie van elektriciteit kan regelmatig veranderen, want die is afhankelijk van hoe de elektriciteit gemaakt is. Is de energie gemaakt door windmolens of kolencentrales? Dat maakt natuurlijk uit voor de emissie per eenheid. De recente emissiefactoren kun je online vinden, maar in de Carbon Manager vind je altijd de meest recente emissiefactoren.

Weet je niet goed welke gegevens je allemaal in moet vullen in jouw footprint? In de Carbon Manager kun je een template downloaden met daarin een overzicht van wat je allemaal in zou kunnen invullen.

Stap 4: Borg de datakwaliteit
Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van jouw data. We raden aan altijd iemand te laten meekijken, binnen of buiten jouw organisatie. De borging van je datakwaliteit is nog belangrijker als je ‘auditproof’ wil zijn, oftewel als de wetgeving jouw organisatie verplicht om geaudit te worden. Een auditor beoordeelt jouw data op relevantie, compleetheid, consistentie, transparantie en accuraatheid.

Meer weten?

Vraag een gratis demo aan en probeer de Carbon Manager 1 maand vrijblijvend uit.

Meer over de Carbon Manager

Contact
Florence Nightingalelaan 12
3527 WG, Utrecht

E info@carbonmanager.nl
T +31 (0)6-50 26 06 59