Inzicht in energieverbruik en kosten

Monitor niet alleen uw CO2-emissies, maar ook het energieverbruik en de energiekosten. Verkrijg hiermee belangrijke input die nodig is voor een energieauditverslag in het kader van bijvoorbeeld energiemanagement (bijv. CO2-Prestatieladder volgens ISO50001). Volg ook periodiek de voortgang van een eventuele energiedoelstelling.